In historia

Bitwa o Fort George - 25-27 maja 1813

Sytuacja międzynarodowa nie nastraja zbyt optymistycznie. Powracam zatem do historii, choć od kwestii wojenno-politycznych raczej nie ucieknę. Wojenne kryzysy kończą

Czytaj więcej
In historia

Konstytucja i reperkusje

Uroczyste obchody 233. Rocznicy Konstytucji 3 Maja za nami. Jest ona dziś naszym koronnym dowodem zdolności cywilizacyjnych - dojrzałości elit

Czytaj więcej
In historia

W co wierzę jako historyk ludobójstwa?

Izraelskie operacje wojskowe wywołały niemożliwy do utrzymania kryzys humanitarny, który z czasem będzie się tylko pogłębiał. Ale czy działania Izraela

Czytaj więcej
In historia

Bitwa o York – 1813

Jak szanować historię, jak dbać o ciągłość tradycji państwowej i zachowywać pamięć wysiłku zbrojnego, zwła- szcza w obliczu lewackiej kampanii

Czytaj więcej
In historia

„Chcemy być sobą!”

Ponownie czas na krótkie, na ile miejsce pozwala, przypomnienie ważnych wydarzeń naszej historii. Częścią naszego doświadczenia są kryzysy, w których

Czytaj więcej
In historia

Historyczne korzenie problemu Donbasu

 

Jak i kiedy zakończy się wojna na Ukrainie, nikt nie jest w stanie przewidzieć. Straty po obu stronach są oszałamiające

Czytaj więcej
In historia

Historia y Politica „Cuba Libre!

W trakcie ubiegłotygodniowej wizyty na Cmentarzu Narodowym w Arlington, pomny obecnych, lewackich wysiłków likwidacji nauczania historii w Polsce (czy Kanadzie),

Czytaj więcej
In historia

Pamięć Wyklętych

Kulturkampf 2.0. Zakazać pamięci. Oduczyć dumy! Zniszczyć tożsamość.

Jako historyk z wykształcenia i powołania, nie miałem i nie mam wątpliwości, iż kiedykolwiek historia będzie

Czytaj więcej