Czego uczy się dzieci w Ontario?

Pisane z pamięci

Czego uczy się dzieci w Ontario?
Jak twierdzi już od kilku lat organizacja monitorująca ontaryjską edukację, PAFE - Rodzice Jako Pierwsi Wychowawcy, w głowy nauczycieli i uczniów szkół w Ontario nie tyle sączona, co wtłaczana jest tak zwana Critical Race Theory. A konserwatyści Forda milczą!
Co to jest CRT? W skrócie, dzieci uczone są ideologicznej interpretacji rzeczywistości, w której wszystko co białe było/jest i będzie z definicji złe, obciążone wrodzonym (choćby nawet nieuświadamianym), wszechobecnym, rasizmem, za który mają czuć się winne. Dla przykładu, „Biała” a zatem ex definitione rasistowska jest …Matematyka! A płeć to kwestia wyboru.
Nauczyciele, w ramach obowiązkowego „szkolenia z wrażliwości” poddawani są ideologicznej obróbce, w ramach której wzywani są do składania samokrytyki za bycie białymi rasistami. Sic!
PAFE oskarża o zaniechanie rząd Forda. Trzeba by jednak zadać pytanie, czy ta problematyka w ogóle obchodzi polityczny aparat konserwatywnego Ministra Edukacji. Śmiem wątpić.
Kiedy my używamy słowo „konserwatyzm”, łączymy je podświadomie z pojęciem tradycyjnych wartości cywilizacji Zachodu. Tymczasem dziś, w Ameryce, a zwłaszcza w kanadyjskiej praktyce politycznej, konserwatyzm odnosi się jedynie do ‚fiscal’ oraz ‚monetary policy’. Dlatego też kanadyjscy politycy „konserwatywni” zaskakują wyborców kompletnym brakiem zainteresowania, lub nawet akceptacją, radykalnych teorii społecznych.
Proszę Naszych Czytelników o dostrzeżenie faktu. Polityk ‚konserwatywny’, w najlepszym wypadku będzie unikał jak ognia kwestii ‚kontrowersyjnych’ - jak właśnie obecna promocja „woke culture”. Przykładem takiego strachu przed ewentualnym starciem o wartości może być unieważnienie dokonanego już, demo- kratycznego wyboru kandydatki konserwatywnej, Pani Granic Allen (która dała Fordowi szefostwo PC Party). Moralność w polityce, kanadyjskiej czy jakiejkolwiek innej - wolne żarty.
Dlaczego więc podnoszę od czasu do czasu ten temat? Za edukację płacimy my. Mamy prawo, jako obywatele-wyborcy-podatnicy, do informacji, a dzisiejsze oficjalne media są formą propagandowej obróbki społecznej. Oto zatem informacja od PAFE, aby Państwo sami dokonali oceny.
WW-W


"Czy Premier Ford zawodzi konserwatywnych wyborców?"
„Mieszkańcy Ontario wybrali Postępowych Konserwatystów Douga Forda w nadziei na powrót do zdrowego rozsądku po tylu latach liberalnego, postępowego radykalizmu społecznego.”
„Smutna rzeczywistość pokazała, że ​​Ford jest fałszywym konserwatystą, który cynicznie zdradził tych, którzy mu zaufali. Nigdzie nie było to bardziej widoczne niż w edukacji.”
„Nowe badanie wykazało, że „teoria krytyczna”, która propaguje radykalnie postępowe poglądy na temat rasy i płci, była powszechna w szkołach w Ontario przez ostatnie dziesięć lat, pomimo faktu, że Postępowi Konserwatyści Douga Forda przewodzili przez sześć z nich.”
„Badania te mają formę pracy magisterskiej napisanej przez Stephena Reicha zatytułowanej Czy Ministerstwo Edukacji Ontario promuje krytyczną teorię rasy w edukacji K-12?”
"Reich śledzi początki teorii krytycznej w edukacji w Ontario w postaci poprawek do ustawy o edukacji z 1992 r. wprowadzonych przez ówczesnego premiera Ontario Boba Rae w odpowiedzi na inspirowane nimi zamieszki Rodneya Kinga w Los Angeles i zamieszki na Yonge Street w Toronto.”
„Choć godny ubolewania, nikt nie mógł powiedzieć, że ten kierunek jest zaskakujący, ponieważ został zapoczątkowany przez jedynego premiera NDP, jakiego Ontario miało w swojej historii.”
„Badanie Reicha wykazało, że terminy takie jak „rasizm systemowy”, „intersekcjonalność” i „mikroagresja" rozpoczęły się w 2000 r., a szczyt osiągnęły w 2010 r. za rządów liberalnych i są nadal używane za rządów obecnego rządu PC."
"Co szokujące, Reich stwierdza, że ​​pod rządami PC Forda terminologia z zakresu teorii krytycznej skierowana do studentów dramatycznie wzrosła w porównaniu z poprzednimi rządami liberalnymi.”
"W publikacjach kierowanych do uczniow w klasach K-12 za pomoca komunikacji elektronicznej uzywano o 83% wiecej jezyka zaczerpnietego z CRT pod rzadami Forda niz w okresie rzadow liberalnych." - Stephen Reich.
„Okazuje się to zdradą studentów z Ontario, którzy potrzebują akademickich instrukcji, a zamiast tego są zaznajomieni z pustym sygnalizowaniem idelogicznych wartości.
Jamil Jivani, federalny poseł-elekt z Durham, zauważył, że edukacja w Ontario pod rządami Douga Forda „…koncentruje się na polityce rasowej, podczas gdy przeciętny uczeń wciąż boryka się z matematyką, czytaniem i pisaniem”.
„Obawy Jivaniego dokładnie odzwierciedla Stephen Reich w przeglądzie swojej tezy:
„Uważam, że Ministerstwo – nawet za konserwatystów – w coraz większym stopniu przyjmowało terminy dotyczące zwalczania terroryzmu, jednocześnie słabo i niekonsekwentnie je definiując. Przypisuję to oportunistycznemu ramowi, izomorfizmowi instytucjonalnemu i ustalaniu programów przez elity, argumentując, że Ministerstwo powoduje lekceważenie empirycznie- przetestowane metody nauczania niezbędne do rozwijania umiejętności czytania i pisania, liczenia i krytycznego myślenia. Dodatkowo pesymistyczne podziały CT zagrażają spójności społecznej i obywatelskiej.   - Stephen Reich
„Premier Doug Ford, który wcale nie był obiecywanym powiewem świeżego powietrza, podwoił wszystkie aspekty radykalnej ideologii przebudzenia, którą Kathleen Wynne sprowadziła do Ontario.”
„Pod rządami Forda system edukacji w Ontario przekazuje bardziej radykalne pomysły, niż ktokolwiek myślał, że jest to możliwe.”
„Musimy odzyskać kontrolę nad naszymi dziećmi, naszymi szkołami i naszym społeczeństwem przed siłami pragnącymi je zniszczyć.”
Education under Doug Ford: More woke than ever.   PAFE. 8.04.2024

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: