CZĘSTO POTRZEBNA JEST POMOC ADWOKATA

IPJ

Gdy w 2004 roku utworzono w Kanadzie zawód profesjonalnego konsultanta imigracyjnego spotkało się to z krytyką dwóch środowisk. Jedno stanowili różni domorośli specja- liści, których zarobkowanie na doradztwie imigracyjnym uznano za całkowicie nielegalne. Drugim natomiast byli adwokaci, szczególnie ci zajmujący się pomocą świadczoną imigrantom. W obawie przed powstającą konkurencją adwokaci próbowali krytykować (niejednokrotnie niestety całkiem słusznie) zakres wiedzy i doświadczeń konsultantów w prowadzeniu spraw imigracyjnych. Szybko jednak obydwie te grupy zawodowe doszły do przekonania, że lepsza jest współpraca niż wzajemne zwalczanie się.
Współdziałanie jest niejednokrotnie absolutnie konieczne. Konsultant bowiem jest uprawniony do prowadzenia tylko spraw w zakresie prawa imigracyjnego, a imigrantom bardzo często potrzebna jest szersza pomoc. W dodatku taka, do której konsultant niestety nie ma uprawnień. Jest to dobrze znane z doświadczeń naszego biura konsultantów imigracyjnych. Kilkakrotnie musieliśmy korzystać z pomocy któregoś z adwokatów. Wtedy klient tracił dodatkowo czas i pieniądze.
Koniecznie też należy pamiętać, że adwokat ma szersze spojrzenie na każdą sprawę. Może więc lepiej ją prowadzić. To daje znacznie lepszy skutek dla klientów, a przecież o to najbardziej chodzi w tej pracy doradczej. A w dodatku dochodzi tu jeszcze jeden ważny aspekt, a mianowicie wciąż adwokat jest większym autorytetem dla urzędników imigracyjnych. Dzieje się tak może dlatego, że samo określenie konsultant nie ma odpowiednio dużej wagi. Jest kojarzony ze zwykłym doradcą, jakich jest wielu w codziennym życiu. Podobne podejście ma szereg pracowników urzędu imigracyjnego. Ci sami urzędnicy inaczej podchodzą do adwokatów. Mają respekt przed nimi. Działa na nich już sam tytuł lawyer (!). Urzędnicy też nie zapominają, jakie umocowanie ma adwokat imigracyjny. Adwokaci z kolei dobrze wiedzą, że urzędnicy muszą działać w ramach prawa. I tego nie boją się od nich wymagać i dobrze pilnują wykonania.
Wiedza doświadczenie i zakres uprawnień oraz działania powodują też, że adwokat łatwo wyłowi urzędnicze uchybienia lub niewłaściwą interpretację prawa, albo stosowanych procedur. Tak, to się zdarza. Dobrze to znamy z wieloletniej pracy naszego biura. Nawet z ostatnich kilkunastu dni, gdy paru naszych klientów dostało odmowę w ich staraniach o stały pobyt. Pewnie urzędnikowi nie chciało się dobrze zapoznać się z pełną dokumentacją sprawy i jej uzasadnieniem. Mało tego, bo nie chciał przyjąć naszego odpowiedniego odwołania. Znakomita większość konsultantów by się wtedy poddała. Ale na pewno nie adwokat imigracyjny. Adwokat bowiem wie, gdzie i w jaki sposób się odwołać, kogo i jak poruszyć, W  ciągu paru dni odwołania zostały przyjęte i pomyślnie zatwierdzone.
Ma się rozumieć nie można założyć, że tego typu i podobne sukcesy charakteryzują każde biuro i mają miejsce w każdej sprawie. Na pewno jednak duże znaczenie ma dobra wiedza z zakresu prawa imigracyjnego (i nie tylko!), wieloletnie doświadczenie i oczywiście zakres uprawnień oraz właśnie adwokackie wsparcie.

            Paulina Harirbafan
                        Adwokat Imigracyjny
              Biura IPJ Immigration Solutions
 905 290 0870
647 526 9202

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: